Kumari

Kumari

 
W kraju najwyższych gór świata i 30 milionów bogów, w mieście Kathmandu, żyje Kumari. To dziecko będące żywym wcieleniem Taledżu, Bogini stworzenia i destrukcji. Mała dziewczynka musi posiadać szereg ściśle określonych cech, a Boginią zostaje jedynie do momentu pierwszej utraty krwi. Opuszcza ona pałac jedynie z okazji specjalnych świąt, zawsze niesiona na rękach. Fotografowanie Kumari i jej odwiedzanie przez turystów jest surowo zabronione.

Kumari

 
In the country of 30 Milion Godhs and world’s highest mountain range, in the city of Kathmandu, lives Kumari. This child is the incarnation of Taleju, the Goddesst of creation and destruction. A little girl must have a number of distinctive features and she remais Goddess only until the first menstruation. A girl leaves the palace only on special holidays, always carried on her hands. Photographing Kumari and visiting her by tourists is strictly forbidden.